Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for 20. Jahrhundert provides 3136 hits
1

Polacy na Ziemi Lubuskiej i na Łużycach przed rokiem 1939 : tajny memoriał niemiecki

Kolańczyk, K. - Poznań, 1946, 96 s.
2

Dźěławy Serb bě ćěrjaca móc

Krjeńc, Kurt - in: Nowa doba. Budyšin, 16, 1962, 237
3

Niemiecki Urząd do Spraw Mniejszości : 1922-1937

Połomski, Franciszek - Wrocław, 1965, 157 s.
4

Ann.: => Šołta, Jan: Zur Strukturentwicklung Mět

Mětšk, Frido - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe B. Bautzen, 11, 1964, 2. - s. 226
5

Dolny Śląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926-1939

Fiedor, Karol [opracował] - Wrocław, 1963, 160 s.
6

Rec.: => Dolny Śląsk ...

Pajączkowski, S. - in: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. Wrocław, 19, 1964, 3-4. - s. 429-431
7

Ann.: => Kämpfer gegen För

Förster, Frank - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe B. Bautzen, 10, 1963, 2. - s. 232
8

Dwa obrazy z życia Serbo-Łużyczan : 1. Założenie i działalność Domowiny 1912-1914 : 2. Polityka eksterminacyjna III. Rzeszy na Łużycach

Szymiczek, Franciszek - in: Kwartalnik Opolski., 5, 1959, 4. - s. 163-168
9

Die Lausitzer Sorben : von 1917 bis zur Gegenwart

Kasper, Martin - in: Die Slawen in Deutschland / Hrsg. Joachim Herrmann. Berlin, 1970, s. 406-411
10

KPD wojowaše wo socialnu a narodnu swobodu Serbow

Kasper, Měrćin - in: Nowa doba. Budyšin, 23, 1969, 33, Př