Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Serbska šula provides 2967 hits
1

Ze serbskeho nowinarstwa

Lejnikec, W. - in: Serbska šula. Budyšin, 3, 1950, 11. - s. 186-187
2

»Sorabija«, wědomostny aktiw : materialistisko-dialektiska metoda

in: Serbska šula. Budyšin, 4, 1951, 11. - s. 123; 12. - s. 137; (1952)1. - s. 3; 2. - s. 17; 3. - s. 35; 4. - s. 55
3

»Sorabija«, wědomostny aktiw : powšitkowne zakłady dialektiskeho materializma

in: Serbska šula. Budyšin, 3, 1950, 12. - s. 200 sć.; (1951)s.2, s. 16, s. 28, s. 40, s. 64, s. 77, s. 98, s. 109
4

Přehlad stawiznow

Mětšk, Frido - in: Serbska šula. Budyšin, 6, 1953, 20. - s. 445-460; 23. - s. 516-36; (1954)1. - s. 13-16; 2. - s. 36-54; 5. - s. 115-135; 8. - s. 195-214; 10. - s. 253 ...; 24. - s. 637
5

Přehlad stawiznow Serbow

Schmiedt, R. F. - in: Serbska šula. Budyšin, 6, 1953, 18. - s. 398
6

Bur a knjez w Hornjej Łužicy wot spočatka 16. do kónca 18. lětstotka

Boelke, W. - in: Serbska šula. Budyšin, 7, 1954, 21. - s. 552
7

Pućowanske šćežki Hornjeje Łužicy

in: Serbska šula. Budyšin, 6, 1953, 12. - s. 254-255
8

Wotrjad Serbske šule NPCI dźěławosć zahajił

in: Serbska šula. Budyšin, 5, 1952, 9. - s. 136
9

Centralna šula w Barće poswjećena

in: Serbska šula. Budyšin, 4, 1951, 9. - s. 97
10

Dalšej centralnej šuli w našej domiznje

in: Serbska šula. Budyšin, 5, 1952, 1. - s. 9