Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for K4624 provides 175 hits
61

Die Niederlausitz: ein sorbisch-deutsch-polnisches Kontaktgebiet

Bösselmann, Katja - in: Dauer im Wechsel : Akten des namenkundlichen Symposiums vom 21.-23.9.1995 / Hrsg. Rolf Max Kully. Solothurn, 1996, s. 81-91
62

«Smy gromaźe swěśili a se wjaselili...» : 30 lět pśijaśelske kontakty

Handrekojc, Hanelora - in: Serbska pratyja 2004. Budyšyn, 2003, s. 39-41
63

Kontakty polsko-serbołużyckie w działalności Pawła Neda (1934-1950)

Brězanec, Annett - in: Pro Lusatia : Opolskie Studia Łużycoznawcze. Opole, 1, 2002, s. 60-75
64

Serbolužickaja literatura XX veka v slavjano-germanskom kontekste

Gugnin, A. A. - Moskva, 2001, 180 s.
65

Die Sorben im Kontext historischer und globaler Entwicklungen

Bresan, Peter - in: Minderheiten für Europa : Conditio sine qua non einer gemeinsamen Identität. Hamburg, 2009, s. 87-91
66

Natatki da belaruska-serbalužyckich literaturnych kantaktau

Volkava, Jaugenia - in: Zeszyty Łużyckie. Warszawa, 2010, 44. - s. 224-230
67

Vznik Lužického semináře a jeho historický kontext

Mikula, Radek - in: Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki : [XI Mižnarodnyj sorabistyčnyj seminar] / red. Volodymyr Motornyj ta Ditrich Šol'ce. L'viv; Budyšyn, 2006, s. 94-98
68

Die sorbischen Literaturen im Kontext der westslavischen Literaturen

Udolph, Ludger - in: 35. ABDOS-Tagung. Bautzen/Budyšin, 15. bis 18. Mai 2006 : Referate und Beiträge / Zsgest. von Franz Görner. Berlin, 2007, s. 7-16
69

Mapy Łużyc z 1945 i 1946 roku w kontekście dążeń niepodległościowych Łużyczan

Mazurski, Krzysztof R. - in: Polski Przegląd Kartograficzny. Warszawa, 45, 2013, 3. - s. 256-266: 4 kt.
70

Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi

Siatkowski, Janusz - Warszawa, 2015, 503 s.