Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for D2460 provides 127 hits
61

Matej Šołta, serbski duchowny a pedagoga

Nagel, Hinc - in: Serbska šula. Budyšin, 44, 1991, 4. - s. 123
62

Duchowny oratorij »Israelowa zrudoba a tróšt«

Meškankowa, Chrysta - in: Rozhlad. Budyšin, 44, 1994, 5. - s. 189
63

Jan Kilijan - wojowar wo duchownu swobodu a materielny postup Serbow

Wićaz, P. - in: Nowa doba. Budyšin, 8, 1954, 110
64

Kak wuglěda z duchno-kulturnym žywjenim w zymskich mjasecach?

Bjero, Wylem; Šenkaŕ, Pawoł - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 22, 1970, 4
65

Duchowne srjedźišćo serbskeje literatury : k 10. narodninam Ludoweho nakładnistwa Domowina

Kósk, Jan - in: Serbska protyka 1968. Budyšin, 1967, s. 50-53: 8 il.
66

Ludowowuměłska iniciatiwa - motor duchowno-kulturneho wuwića

Jenka, Pawoł - in: Rozhlad. Budyšin, 20, 1970, 1. - s. 6-11
67

Bohate duchowne žiwjenje a wysoke wuměłske měridła

Šołta, Beno - in: Wir stellen die Besten vor / Wud. Dom za serb. lud. wum.., 1967, s. 7-11
68

Problemy duchowno-kulturneho žiwjenja w socialistiskej towaršnosći

Löffler, Kurt - in: Rozhlad. Budyšin, 24, 1974, 4. - s. 121-127
69

Duchowny rada, basnik swobody, Józef Nowak swjeći wosomdźesaćiny

Cyž, Jan - in: Katolski Posoł. Budyšin, 1975, 1. - s. 1-3
70

Wočiwidne duchowno-kulturne wuwiće po IX. stronskim zjězdźe w Dešnom

in: Nowa doba. Budyšin, 34, 1980, 264