Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for B1780 provides 56 hits
21

Boris Petrow so domoj namaka

Kubašec, Marja - in: Chorhoj měra. Budyšin, 6, 1957, 2-3
22

Die Datierung des geographus Bavarus und die Stammverfassung der Obodriten

Fritze, W. - in: Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg, 21, 1952, s. 326-342
23

Bórze budźemy palić chodojty

Musiat, Siegmund - in: Nowa doba. Budyšin, 19, 1965, 85
24

Südostbrandenburgisch Brise »Fischnetz« aus sorb. *mreža

Bielfeldt, H. H. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 7, 1962, s. 590
25

Po brjoze Sprjewje wot Borkow až do Debska

Bjero, Wylem - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 17, 1965, 16
26

Štóž do wohnja duje, sej bórze włosy zesmudźi

Wolen, Ilja - in: Nowa doba. Budyšin, 16, 1962, 1
27

«Polskie milenium» u łużyckich braci

Gajewski, Zbigniew - in: Przewodnik Katolicki. Poznań, 1966, 51
28

Sesja naukowa o Jakubie Barcie Ćišinskim

Madany, Edward - in: Pamiętnik Słowiański., 23, 1973, s. 401-402
29

Rec.: Z kameru bórze do Budapesta. => Nowuš, Hans: Běše jedyn ...

gh - in: Nowa doba. Budyšin, 34, 1980, 380
30

Sydlenski rum Serbow ma so bórze zakonsce škitać

Ela, Ludwig - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 7, 1997, 24