Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Z8600 provides 1306 hits
1

Nowe žiwjenje = Nowe žywjenje

Budyšin, 1953, 4 s.
2

Ze žiwjenja za žiwjenje

Kokla, Michał - in: Předstajamy najlěpšich = Wir stellen die Besten vor. / wud. Dom za serbske ludowe wuměłstwo Budyšin. Budyšin, 1967, s. 18-21
3

Zemja w zymje dowol ma

Nawka, Anton - in: Nowa doba. Budyšin, 18, 1964, 39
4

«Čas chwata» - žiwjenje w času a čas žiwjenja

Florstedt, Walter - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 1, 1991, 104, Př
5

»Mi žiwjenje bě bój a běda«

Zwahr, Hartmut - in: Rozhlad. Budyšin, 6, 1956, 12. - s. 362-367
6

Žiwjenje dźe dale

Kokla, Michał - in: Předźenak : přiłoha Noweje doby. Budyšin, 1960, 7
7

Kake su to źiwne case

Lejnik-Ochoski, Wylem - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 12, 1960, 9
8

Sony a žiwjenje

Wirth, Gerhard - in: Pomhaj Bóh. Budyšin, 12, 1962, 9
9

Tole je zemja waša

Hora, Józef - in: Nowa doba. Budyšin, 15, 1961, 163
10

Štó je kral zemje?

Wornar, Jan - in: Płomjo. Budyšin, 19, 1970, 10. - s. 6