Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for W0886 provides 243 hits
1

Wótčina

Brězan, Jurij - in: Nowa doba. Budyšin, 23, 1969, 237, Př
2

Woścny kraj - jomu daj!

Janaš, Pětš - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 47, 1995, 2
3

Budź wótčinc, Serb a patriot!

Žur, Jan - in: Serbska šula. Budyšin, 7, 1954, 23. - s. 588-589
4

Hudźimy a wudźimy : h - w

Nawka, Michał - in: Serbska šula. Budyšin, 10, 1957, 4. - s. 100
5

Za wótčinu, měr a socializm!

Funka, Herbert [red.] - Budyšin, 1963, 31. s.
6

Wojowali su za wótčinu

Šolochow, Michail - in: Rozhlad. Budyšin, 11, 1961, 6/7. - s. 213-215
7

Wótčinje swobodu

Dymkowski, Jerzy - in: Nowa doba. Budyšin, 28, 1974, 145, Př
8

Lubosć k wótčinje

Fürnberg, Luis - in: Rozhlad. Budyšin, 21, 1971, 8. - s. 308
9

Nowoměšnicy wuswjećeni

in: Katolski Posoł. Budyšin, 1972, 15. - s. 78
10

Widźane a słyšane

in: Nowa doba. Budyšin, 33, 1979, 117, Př