Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for H0765 provides 61 hits
1

Vid v hornolužické srbštině

Brankačkec, Katja - in: Varia XVIII : zborník abstraktov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.-5.12.2008) / ed. Martina Ivanová; Martin Ološtiak. Prešov, 2009, s. 19-20
2

Hornjołužiski Dolnoserb

Bušic, Zala - in: Nowa doba. Budyšin, 32, 1978, 76, Př
3

Česko-hornolužický hornolužicko-český slovník : základy gramatiky a konverzace

Vydra, František - Chrastava, 2005, 92 s.
4

Neologismy v hornolužické srbštině po roce 1945

Frinta, A. - in: Slavjanskaja filologija, sbornik statej 1. Moskva, 1958, s. 206-222
5

Dwě sćě lět hornjołužiskeho pčołarskeho towarstwa

Nawka, Błažij - in: Rozhlad. Budyšin, 16, 1966, 12. - s. 380-383
6

Zwjazk hornjołužiskich šesćiměstow 650 lět

Zahrodnik, Ludwig - in: Serbska šula. Budyšin, 49, 1996, 7/8. - s. 141
7

Kónc z Hornjołužiskim kulturnym rozhladom

M. L. - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 13, 2003, 5
8

Hornolužická fonologie: stav bádání

Vykypěl, Bohumil - in: Lětopis. Budyšin/Bautzen, 54, 2007, 1. - s. 32-51
9

Hornjołužiska keramika je jara požadany dar

Dvoracek, Rolf - in: Nowa doba. Budyšin, 30, 1976, 304, Př
10

Hornolužická knihovna ve Zhořelci

Snížková, Jitka - in: Lidová demokracie. Praha; Brno, 40, 1984, 23