Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Krawc, Erich provides 23 hits
1

»Što radosć rjeńšu dawa, hač dróhu pućować ...«

Krawc, Erich - in: Serbska šula. Budyšin, 7, 1954, 14, Př. - 56 s.
2

Wo łužiskich wjesnych a ležownostnych mjenach

Krawc, Erich - in: Serbska šula. Budyšin, 7, 1954, 7, Př. - 24 s.
3

Gaž krowa njedoji

Krawc, Erich - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 7, 1955, 6-7
4

Wo serbskim mjetlinarju

Krawc, Erich - in: Płomjo. Budyšin, 2, 1953, 15/16. - s. 11
5

Wo sudnistwach a sudźenych w starym času

Krawc, Erich - in: Serbska protyka 1957. Budyšin, 1956, s. 96-99
6

Sorbische Volkstrachten = Serbske narodne drasty

Krawc, Erich - Bautzen, 1959, 1954-1979. - Bd.1-5(1-6)
7

Serbske powěsće

Krawc, Erich - Berlin, 1958, 80 s.
8

Bajka wo winowym sudźe

Krawc, Erich - in: Płomjo. Budyšin, 7, 1958, 4. - s. 21
9

Wobrazy ze serbskeje wjeski

Krawc, Erich - in: Serbska protyka 1971. Budyšin, 1970, s. 99-101
10

Wobrazki šulskich stawiznow Miłoraza

Krawc, Erich - in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 143, Př