Портал славистики


Subject Gateway Slavistics

The Subject Gateway Slavistics (Slavistics Guide) covers relevant online resources. All resources are indexed according to bibliographic and librarian standards (Dublin Core, Dewey Decimal Classification, Basisklassifikation, subject headings). The list with the subject headings is located here. The newest online source are available as rss RSS-Feed.

ID65526
Title

Ústav pro českou literaturu AV ČR

URLhttp://archiv.ucl.cas.cz
DescriptionEine Sammlung von digitalen Volltexten der tschechischen Zeitschriften.
Datecreated: 05-05-2009, last updated: 15-10-2018
Language(s)Tschechisch (cze)
Subject headingsTschechische Republik ; Zeitschrift
ClassificationSprache (400)
Literatur (800)
Tschechische Republik (943.71)
Literaturgeschichte (800.09)
BKSprach- und Literaturwissenschaft: Allgemeines (17.00)
Tschechische Sprache und Literatur (18.56)
Dokument typeArchive, Informations- und Dokumentations-Zentren
Einzelne Fachzeitschriften und Jahrbücher (ohne Volltext)
Archives, Centres for Information and Documentation
Single Journals and Annuals (without fulltext)
KeywordsAktivisté; Almanach českých divadel; Avantgarda; Čas; Česká literatura; Česká včela; Divadelní noviny; Divadlo; Elán; HumL; Kmen; Kritická příloha k Národním listům; Kult; Kulturní noviny; Kulturní politika; Kulturní tvorba; Kulturní večerník; Kuncířovy noviny; Levá fronta; Listy; Literární listy; Literární noviny; Literární svět; Literárny život; Lumír; Moravské noviny; Národní noviny; Ochotnické divadlo; Panorama; Pásmo; Posel z Budče; Psí víno; Rarach; Rok: kulturní leták; Rozhledy po literatuře a umění; Rozpravy Aventina; Scéna; Snaha; Světozor; Šibeničky; Šotek (příloha Národních novin); Texty; Tvar; Tvorba; Xtest; Zitrek; Zlatá Praha; Ženská Revue
PURLCitation link