Портал славистики


Subject Gateway Slavistics

The Subject Gateway Slavistics (Slavistics Guide) covers relevant online resources. All resources are indexed according to bibliographic and librarian standards (Dublin Core, Dewey Decimal Classification, Basisklassifikation, subject headings). The list with the subject headings is located here. The newest online source are available as rss RSS-Feed.

ID64730
Title

ІЗБОРНИК. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації [ІZBORNYK. Іstorіja Ukraїni IX-XVIII st. Peršodžerela ta іnterpretacії ]

URLhttp://litopys.org.ua
http://izbornyk.org.ua
Author(s)«Ізборник» [Izbornyk]: UA
DescriptionEine der größten elektronischen Sammlungen von Quellen- und Sekundärliteratur zur ukrainischen Literatur- und Sprachgeschichte (vom 9. bis 18. Jahrhundert).
Datecreated: 05-05-2009, last updated: 09-10-2018
Language(s)Ukrainisch (ukr)
Subject headingsRussisch ; Ukrainisch ; Weißrussisch ; Kirchenslawisch ; Linguistik ; Quelle ; Literaturwissenschaft
ClassificationSprache (400)
Literatur (800)
Russland (947.1)
Ukraine (947.7)
947.93
Weißrussland (947.8)
Sprachgeschichte (417.7)
Literaturgeschichte (800.09)
Polen (943.8)
BKTexte einzelner Autoren (17.97)
Textsammlungen (17.98)
Ostslawische Sprachen und Literaturen: Allgemeines (18.51)
Ostslawische Sprachen und Literaturen: Sonstiges (18.54)
Dokument typePortale, Virtuelle Bibliotheken und Fachinformationsführer
Sammlungen von elektronischen Büchern (e-books)
Historische Quellensammlungen
Web Portals, Virtual Libraries, Subject Gateways
Collections of e-books
Collections of historical Sources
KeywordsУкраїна, історія, Русь, українська, електронна, давня, історична, література, бібліотека; Літописи Літопис руський (Іпатський список) Новгородський перший літопис. Лаврентіївський літопис. Литовсько-білоруські літописи. Літопис Самовидця. Мовознавство Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови. Віталій Русанівський. Історія української літературної мови. Василь Німчук. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Енциклопедія «Українська мова». Історія Михайло Грушевський. Історія України-Руси в десяти томах. Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи. Наталя Яковенко. Паралельний світ. Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Давня українська література Тексти XI-XIII ст. Тексти XIV-XVI ст. Українська поезія XVI-XVII ст. Тексти XVII ст. Тексти XVIII ст. Слово о полку Ігоревім «Слово о плъку Игоре※ (текст). «Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади. Володимир Перетц. Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку. Віталій Скляренко. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». Політологія Політологія посткомунізму. Георгій Касьянов. Теорії нації та націоналізму. Бенедикт Андерсон. Уявлені спільноти. Михайло Драгоманов. Вибрані праці. Літературознавство Михайло Грушевський. Історія української літератури. Дмитро Чижевський. Історія української літератури. Іван Огієнко. Історія українського друкарства. Граматики та лексикони Іван Федорович. Буквар (1574). Лаврентій Зизаній. Лексис (1596). Мелетій Смотрицький. Грамматіки славенския правилноє синтаґма (1619). Памво Беринда. Лексикон словенороський (1627). Історичні мапи Східні слов’яни (VIII-IX ст.) Київська держава (1054-1132 рр.) Руська земля за Б. Рибаковим Руська земля за А.Насоновим
PURLCitation link