Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny provides 4563 hits
61

Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським = Ivan Franko between Mykhailo Drahomanov and Volodymyr Barvinskyi

Нахлік, Євген - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 8, 30-42
62

Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей = National literature and its regional features: Ivan Franko's conception

Гнатюк, Михайло - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 8, 24-29
63

Був цілим чоловіком; або ж двопівкульний Франко = He was a 'whole man'

Ткаченко, Анатолій - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 8, 17-23
64

Історія однієї фальсифікації = Story behind one falsification

Ільницький, Микола - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 8, 11-16
65

"Ім'я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка = 'New written name', or about some undecoded names in Ivan Franko's prose

Легкий, Микола - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 8, 3-10
66

Конференція "Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження" = The conference "Communicative discourse: scholarly reception and research strategy"

Брайко, Олександр - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 7, 126
67

Вагомий здобуток у царині грінченкознавства [Єсипенко Дмитро. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії] = Significant achievement in the field of Hrinchenko studies

Кузьменко, Володимир - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 7, 123-125
68

Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-модерністів у сучасному компендіумі [Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум] = Intersubjectivity of artistic worlds of modernist writers in modern compendium

Малиновський, Артур - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 7, 115-123
69

Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 pp.) (Упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) = Volodymyr and Rosalia Vynnychenkos: family correspondence (1921-1949) (compiled and commented by Nadiya Myronets')

- Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 7, 106-114
70

У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка Із Чернігівської губернської земської управи = Looking for justice: archival evidence about Borys Hrinchenko's dismissal from Chernihiv gubernia local council

Єсипенко, Дмитро - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny , Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 7, 95-105