Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for N6684 provides 179 hits
61

Poučna novinska kritika (Božidar Alajbegović: Pedeset kritika)

Mihaljević, Nikica - Književna republika : časopis za književnost, Zagreb, 2011, 9, 10/12, 257
62

Razvijanje stilskih kompetencija ucenika (na primeru novinske vesti)

Krcić, Nenad - Književnost i jezik : časopis Društva za Srpski Jezik i Književnost Srbije i Društva za Srpski Jezik i Književnost Crne Gore, Beograd : Čigoja Štampa, 2018, 65, 1/2, 137-152
63

Književnici i novinske polemike = Literary Writers and Journalistic Polemics

Bijuković-Maršić, Mirta; Đukić, Marina; Alebić, Luka - Lingua Montenegrina : časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja : the magazine of linguistic, literature and cultural issues, Podgorica, 2020, 25, 263-280
64

Богоматерь Египетская 1734 г.: технико-технологический особенности самой ранней датированной невьянской иконы = Virgin of Egypt of 1734: technological features of the earliest dated Nev'jansk icon

ЛАВРЕНТЬЕВА, Е. В. - Vestnik slavjanskich kul'tur : naučno-informacionnyj žurnal, Moskva : GASK, 2020, 57, 232-245
65

Німецький історичний підлітковий роман = German historical adolescent novel

Баран, Уляна - Slovo i čas : žurnal Instytutu Literatury Im. T. H. Ševčenka NAN Ukraїny ta Spilky Pys'mennykiv Ukraїny, Kyїv : Vyd. Feniks, 2016, 4, 70-79
66

J. Pesek a kol. Kapitolami najnovsich slovenskych dejin. K 70 narodeninam Michala Barnovskeho

Muraško, G. P. - Slavjanovedenie, Moskva : Nauka, 2009, 3, 79-82
67

H. JAZBEC. Nemske izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predgovor

Ogrinc, K. - Slavjanovedenie, Moskva : Nauka, 2009, 4, 129-133
68

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar kot vir za Slovar slovenskega knjižnega jezika

Hajnšek-Holz, Milena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za Slovenski Jezik Frana Ramovša, Ljubljana : Založba ZRC, 1997, 3, 105-112
69

Serbsko-němska Łužica - bikulturny rum njezetkawanja? Wuslědki naprašowanja mjez šulerjemi

Ratajczakowa, Cordula - Lětopis // Sorbisches Institut e.V., Bautzen : Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow ; Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, Bautzen : Domowina-Verl., 2009, 56, 2, 3-15
70

K pojmům-termínům koordinace a parataxe v nejnovějších popisech české syntaxe

Štěpán, Josef - Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců, Praha, 2009, 46, 1/2, 4-11