Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for V0568 provides 791 hits
111

Vybor obʺektov v putevoditeljach po Vil'njusu XIX-XX vv. = Selection of Objects in Vilnius Guidebooks in the Nineteenth and Twentieth Century

Lavrinec, Pavel Michajlovič - Kalbotyra / 2 , Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 2009, 54, 257-265
112

Podujatie pri príležitosti sedemdesiatin Vilmosa Voigta = An Event for the Occasion of Vilmos Voigt's Seventieth Birthday

Liszka, József - Slovenský národopis : ćasopis Ústavu Etnológie Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Akad, 2010, 58, 2, 227
113

Valence verbálních substantiv na příkladu dvojice "učení"/"učení se" = Valency of verbal nouns on the example of "učení"/"učení se"

Janečka, Martin - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 87-102
114

Předložková vyjádření adnominálních valenčních doplnění = Adnominal valency complementations expressed by prepositional groups

Kolářová, Veronika; Vernerová, Anna; Klímová, Jana - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 211-224
115

ČESKÁ VALENČNÁ TEÓRIA V PRAXI [N. Svozilová – H. Prouzová – A. Jirsová: Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves.] = The Czech Valency Theory in Practice

Šimková, M. - Jazykovedný časopis , Bratislava : Slovak Academic Press, 1999, 50, 2, 132-136
116

Jozefas Perkovskis. Žemaičiu̜ liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, red. nauk. A. Čepaitiené, Vilniaus Dailes Akademios Leidykla, Vilnius 1999 = Jozefas Perkovskis. Zemaiiu liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, ed. by A. epaitiené, Vilniaus Dailes Akademios Leidykla, Vilnius 1999

Marciniak, Katarzyna - Lud : organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych , Wrocław [u.a.] : Tow., 2001, 85, 376
117

Istorija kafedry slavjanskoj filologii Vil'njusskogo universiteta = History of the Department of Slavic Philology at Vilnius University

Konickaja, Elena Michajlovna - Kalbotyra / 2 , Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 2009, 54, 311-328
118

"Problemy slavistyky". Naukovyj časopys. Luc'k: Volyns'kyj deržavnyj universytet imeni Lesi Ukraïnky - Volyns'kyj Akademičnyj Dim, 2006, Čyslo 1-4 (30-32)

Rudziewicz, Irena - Slavia Orientalis , Warszawa : Dom Wydawn. Elipsa, 2007, 56, 3, 450-453
119

Výzkum valence jako součást tvorby všeobecného výkladového slovníku = Research on valency as part of creating a monolingual dictionary

Kochová, Pavla; Holcová, Martina - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2018, 72, 179-192
120

Čtenie v janvare (D. Vil'jams, R. Sigal, G. Fajnštejn)

Fraš, Berta - Literaturnyj evropeec : ežemesjačnyj žurnal Sojuza Russkich Pisatelej v Germanii , Frankfurt, M : Verb. Russischer Schriftsteller in Deutschland, 2016, 216, 14-16