Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for M6254 provides 589 hits
1

Koziołek Matołek czy Koziołek-Matołek

- Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2005, 6, 86
2

Motyl'kovoe vino

Barvinok, Aleksandr - Russkoe ėcho : literaturno-chudožestvennyj žurnal , Samara, 2015, 2, 171-174
3

Motylek

Jachina, G. - Neva : ežemesjačnyj literaturnyj žurnal , Sankt-Peterburg : Žurnal Neva, 2014, 2, 126-146
4

"Mdlać, mdlali" – nowa tendencja w odmianie czasownika "mdleć" = "Mdlać, mdlali" – a New Tendency in the Conjugation of the Verb "Mdleć" ('to faint')

Gałecki, Zygmunt - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2016, 69, 129-138
5

Kniha o Věnceslavu Metelkovi = A @book on Věnceslav Metelka

Poláček, Jiří - Ceská literatura : ČL : casopis pro literarni vědu , Praha, 2018, 66, 4, 603-604
6

Sreten Petrović. Srpska mitologija. 2000 = Srpska mitologija. 2000

Janeva, Stanka - Bălgarska etnologija // Etnografski Institut s Muzej, Bălgarska Akademija na Naukite , Sofija : Inst., 2001, 27, 2, 183-187
7

O słownikach terminologii (meta)leksykograficznej = On the dictionaries of (meta)lexicographic terminology

Bielińska, Monika - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2005, 1, 27-39
8

Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku

Mizerkiewicz, Tomasz - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2000, 91, 4, 83-104
9

Obydennaja motivologija

Blinova, O. I. - Sibirskij filologičeskij žurnal , Novosibirsk [u.a.], 2008, 3, 108-112
10

Vojnata na mitologite

Želev, Želju - Literaturni Balkani , Sofija : Balkani, 2009, 16, 178-182