Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for J0810 provides 465 hits
1

Josip Bratulič na 75 godini = Josip Bratulic at 75

Tomova, Elena - Bălgaristika : informacionen bjuletin , Sofija : Akad. Izdat. Prof. Marin Drinov, 2014, 28, 99-102
2

Josip Sibe Miličić i Francuzi = Josip Sibe Miličić and the French

Čauševic-Kreho, Vesna - Novi izraz : časopis za književnu i umjetničku kritiku , Sarajevo, 2007, 37/38, 106-117
3

2007 - Rok Josepha Conrada: podsumowanie = 2007 - Year of Joseph Conrad: A Summing-up

Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka - Ruch literacki : wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego Im. A. Mickiewicza , Kraków : Secesja, 2008, 49, 4/5, 561-562
4

Slovkinja Josipa Turina = Slovkinja of Josip Jurin

Tafra, Branka - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1997, 3, 2, 98-106
5

O frazeologiji Josipa Kozarca = On the Phraseology of Josip Kozarac

Petrović, Bernardina - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1997, 3, 1, 88-106
6

Jan Kollár o Josipu Završniku = Jan Kollár on Josip Zavrsnik

Nosić, Milan - Riječ : časopis za slavensku filologiju , Rijeka : HFDR, 1996, 2, 1, 176-182
7

Jane Austen (dla) Josepha Conrada = Jane Austen for Joseph Conrad

Samsel, Karol - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2019, 63, 2, 77-90
8

John E. Joseph: Saussure

Vykypěl, B. - Linguistica Brunensia , Brno, 2013, 61, 1/2, 272
9

Josip Sever

Maleš, Branko - Književna republika : časopis za književnost , Zagreb, 2004, 2, 5/6, 164-168
10

Josip Tabak

Bašić, N. - Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika , Zagreb, 2008, 55, 1, 39-40