Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for I0627 provides 10800 hits
1

Intehratyvnyj - intehracijnyj - intehrovannyj - intehruval'nyj

Koc', Tetjana - Kul'tura slova , Kyїv : Naukova Dumka, 2008, 70, 89-90
2

Konstelacje intermedialne i interartystyczne = Intermedial and Interartistic Constellations

Tenczyńska, Anna - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2013, 57, 5, 120-121
3

InterCorp: A Contribution to Interlinguistics = InterCorp. Wkład do interlingwistyki

Čermak, František - Prace filologiczne : rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2012, 63, 67-84
4

O interpretacji = On interpretation

Januszkiewicz, Michał - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2013, 20, 219-236
5

Internet a internetový

Horecký, J. - Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej , Bratislava : Akad., 2001, 35, 1, 18-21
6

Introduction - Introduction

Nazarenko, Tatiana - Canadian American slavic studies , Leiden : Brill, 2002, 36, 4, 375-376
7

Internet u Interneti

Čemerkin, Serhij - Kul'tura slova , Kyїv : Naukova Dumka, 2004, 64, 38-41
8

Intermedialność i komparatystyka intermedialna = Intermediality and Intermedial Comparative Literature

Hejmej, Andrzej - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2013, 57, 4, 13-18
9

Interseksualny a interpłciowy poza binarnością = Intersexual and intergender ; beyond binariness

Adamczyk, Mateusz - Poradnik językowy : miesięcznik założony w R. 1901 przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Towarzystwo Kultury Jȩzyka Dom Wydawniczy Elipsa, 2019, 10, 97-103
10

"Intertekst", "internet", "intersubʺekt" ( K osnovanijam sravnitel'noj konceptologii) = "Intertext", "Internet", "Intersubject" (Some Foundations of the "Cultural Conceptology")

Stepanov, Ju. S. - Izvestija Rossijskoj Akademii Nauk , Moskva : Nauka, 2001, 60, 1, 3-11