Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for A0271 provides 449 hits
1

Skąd się biorą przysłówki, czyli dlaczego łatwiej opisywać adwerbialia niż adwerbia = Where adverbs come from or why it is easier do describe adverbials than adverbs

Kubicka, Emilia - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2013, 9, 89-101
2

O atributu

Simić, Radoje D. - Studije srpske i slovenske / 1 , Beograd, 2013, 18, 281-292
3

Atrybuty

Kornalska, Marta - Pro libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne , Zielona Góra : Wydawn. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. Cypriana Norwida, 2012, 3, 59-63
4

O kategoriji adverbijala = About the Category of an Adverbial

Baričević, Sanja - Croatica et Slavica Iadertina , Zadar : Sveučilište u Zadru, 2018, 14, 1, 11-45
5

Atributivna Da-rečenica

Georgievski, Georgi - Makedonski jazik , Skopje, 2003/2004, 54/55, 63-72
6

Adverbbildung im Ostslavischen

Görg, Gerlis; Schmalstieg, William R. - Slavic review : interdisciplinary quarterly of Russian, Eurasian and East European studies , Cambridge, Mass : Assoc, 1995, 54, 1, 166
7

Атрибутивна и атрибутивно-предикативна посесивност у руском и српском језику

Коларевић, Сања - Slavistika , Beograd : Slavističko Društvo Srbije, 2015, 19, 187-193
8

Ne/pravidelnost stupňování adjektiv a adverbií = (Ir)regularity of adjective and adverbs comparison

Šrajerová, Dominika - Bohemica Olomucensia , Olomouc, 2010, 2, 2, 97-103
9

Adverbialnata leksika v "Istorija slavenobolgarskaja" = Adverbial lexis in "Istorija slavenobolgarskaja"

Dejanova, Marija - Bălgarski ezik i literatura : dvumesečno naučno-metodičesko spisanie , Sofia, 2013, 54, 1, 25-39
10

Adverb und Sprachstil. München 1991

Golubzowa, L. - Zeitschrift für slavische Philologie , Heidelberg : Winter, 1994, 54, 1, 202