Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for Magnone, Lena provides 16 hits
1

Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom = Konopnicka's Daughters: the Strategy of Mimicry and Its Symptom

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2009, 53, 2, 49-74
2

Kristeva - Leśmian - Konopnicka

Magnone, Lena - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2008, 99, 4, 7-22
3

"Chciałabym cię kochać zawsze...". Maria Konopnicka i jej córka Laura Pytlińska

Magnone, Lena - Prace polonistyczne , Łódź [u.a.] : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 2006, 61, 1, 175-192
4

Polskie przestrzenie psychoanalizy - Zapolska w Bystrej = Polish spaces of psychoanalysis - Zapolska in Bystra

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2011, 55, 2, 49-62
5

Sienkiewicz i fantazmaty = Sienkiewicz and Phantasms

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 5/6, 181-184
6

Psychoanalizy w badaniach literackich - na marginesach książki Parabazy wpływu Jana Potkańskiego = Psychoanalysis in literary studies - on the margin of Jan Potkański's Parabasis of influence

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 2, 51-60
7

Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch. Wstęp do edycji = Letters of Herman Lieberman to Helene Rosenbach-Deutsch. Introduction to Edition

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2015, 59, 1, 143-151
8

Skandalistka Gabriela Zapolska = Scandalous Gabriela Zapolska

Magnone, Lena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2015, 59, 3, 208-212
9

Warszawa - Nowy Jork. O "Dwóch biegunach" Elizy Orzeszkowej i "Wieku niewinności" Edith Wharton

Magnone, Lena - Wielogłos : pismo Wydziału Polonistyki UJ , Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 2(10), 77-103
10

Ucieczka w kresy = The Flight to the Borderlands

Magnone, Lena - Prace filologiczne : seria językoznawcza , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2008, 55, 249-256