Портал славистики


Online Library of German Slavistics 1993-2006 (Olbislav)

The Online Library of German Slavistics 1993-2006 was created at the Slavic Institute of the University of Potsdam. The database contains about 5.000 records. The list of subjects is located here.

?
Your search for V2600 provides 3 hits
1

Rezension. Čechová, Marie. Čechová, Marie et al./čeština - jazyk a řeč, 2., přepracované vydání ISV nakladatelství 2000

Newerkla, Stefan Michael, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, 2001, 317-318
2

Josef Dobrovský a jazykové příručky výuky češtiny ve Vídni a jejím okolí

Newerkla, Stefan Michael, in: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum, 2005, 428-438
3

Toulka příspěvky vídenškých učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí bohemistiky ve Vídni)

Newerkla, Stefan Michael, in: Listy filologické 124, 2001, 1-2, 107-113