Портал славистики


Online Library of German Slavistics 1993-2006 (Olbislav)

The Online Library of German Slavistics 1993-2006 was created at the Slavic Institute of the University of Potsdam. The database contains about 5.000 records. The list of subjects is located here.

ID2518
Author(s)Uffelmann, Dirk
Title

Teleologia i antyprzyczynowosc w 'Dziadach' Mickiewicza

PublishedRocznik Towarzystwa Literackiego imenia Adama Mickiewicza 1994, 1994, 29, 129-144
PlaceWarszawa
ClassificationRomantik
Polnisch
Subject headingsMickiewicz, Adam (1798-1855)
Historiosophie
SoundexT2554; A0621; D8824; M6448
HoldingsSearch WorldCat
PURLCitation link

More like this:

'NIe spolszczono ich'. Lagodzenie rygorów w kulturze polskiej XX wieku (futuryzm na tle literatury rosyjskiej, czeskiej i slowackiej) / Uffelmann, Dirk
Izobrazenie christologii i christologija izobrazenija / Uffelmann, Dirk
Autobiografizm i antropologia. 'Ecce homo' F. Nietzschego i 'Pan Cogito' Z. Herberta / Uffelmann, Dirk
Kulturalne i literackie przestrzenie podwójnej emigracji / Uffelmann, Dirk
Wątek żydowski w literaturze polskiej wobec niemieckiego adresata [Das jüdische Element in der polnischen Literatur für deutsche Leser] / Uffelmann, Dirk
Vyras i zdanie w językach słowiaśkich / Brandner, Aleš, Vychodilová, Zdeňka
'Lekcja martwego jezyka' Andrzeja Kusniewicza i 'Marsz Radetzky'ego' Józefa Rotha. Próba paraleli / Uffelmann, Dirk