Портал славистики


The Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)

The "Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)" was converted from the printed three volumes bibliography and contains about 10.220 records. The list of subject is located here.

ID9793
Author(s)Neweklowsky, Gerhard
Title

Stinjaki <Stinatz; OLA 146a>

PublishedFonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo 1981. (= Akad. nauka i umjetnosti Bosne i Hervegovine. Posebna izd. 55. Odjelj. društvenih nauka. 9.). S. 281-286
ClassificationSerbokroatische Sprache
SoundexS8264; S8268
Typeperiodisch
Holdingsin KVK prüfen
PURLCitation link