Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for Polnisch provides 355 hits
1

Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych

Pisarkowa, K. - Wrocław, Warszawa, Kraków, 1969
2

Język polski dla cudzoziemców. Podręcznik dla niezaawansowanych. Teil I u. II

Iglikowska, T, Kacprzak,L. - Warszawa, 1978
3

Współczesna polszczyzna (Praca zbiorowa pod redakcją Haliny Kurkowskiej)

Kurkowska, H. (red.) - Warszawa, 1981
4

Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka. Wrocław 1973

Jodłowski, S. - in: Germanistik (1976) 37-38.
5

Poland / Polen / Pologne

Panzer, B. - in: Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / An International Handbook of Contemporary Research / Manuel international des recherches contemporaines, Bd. 12,2, Berlin, New York (1997) 2037-2040
6

Poland / Polen / Pologne

Rokoszowa, J. - in: Kontaktlinguistik / Contact Linguistics / Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / An International Handbook of Contemporary Research / Manuel international des recherches contemporaines, Bd. 12,2, Berlin, New York (1997) 1583-1593
7

The Distinctive Features and the Entropy of the Polish Phoneme System

Jassem, W. - in: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykozn (1966) 87-108
8

Grammatik der polnischen Sprache

Falkenhahn, V.; Zielke W. - Berlin, Volk und Wissen, 1967
9

Fonetyka i fonologia języka polskiego

Wierzchowska, B. - Wrocław, 1979
10

Measurements on the Distinctive Features of Polish Phonemes

Jassem, W. - in: Proceedings of the Fifth International Congress of Phonetic Sciences, Basel, New York (1965) 374-377