Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for Z8780 provides 11 hits
1

Zarys wymowy rosyjskiej

Ułaszyn, H. - Warszawa, 1953
2

Zarys Językoznawstwa ogólnego. Vols. 1-2

Milewski, T. - Lublin, Kraków, 1947
3

Tmutarakanskij kamen'. Zorsa. T. XI

Spicyn, A.A. - 1915
4

Historia jezyka polskiego w zarysie

Słoński, S. - Warszawa, 1953
5

Zarys gramatyki języka macedońskiego

Topolińska, Z. - Kraków, 1995
6

Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego

Galster, I. - Warszawa, 1982
7

Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych

Kuraszkiewicz, W. - Warszawa, Pánstwowe wydawnictwo naukowe, 1963
8

Język starocerkiewnosłowiański. Zarys gramatyki, Cπwiczenia, Teksty, Słownik

Ułaszyn, H. - Lwów, 1928
9

Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym

Lehr-Spławiński, T.; Č. Bartula. - Wrocław, 1976
10

Wplyw czynnikow pozajezykowych na naturalne procesy standardyzaxyjne. Ogolny zarys problematyki

Abdel Al, M. - in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) 1, München (1998) 1-8