Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for M6426 provides 172 hits
1

Rečnik. Makedonsko-germanski, germansko-makedonski. Wörterbuch. Makedonisch-deutsch, deutsch-makedonisch

Milošev, G.; Gruik, B.; Aleksovski, L. - Skopje, MM, 2004, 735 p.
2

Vizantiska Makedonija. Istorija na umetnost na Makedonija IX-XV vek

Korunovski, S. - Skopje, Prosvetno delo - Detska radost, 2006, 279 p., ill
3

Balgarsko-makedonski, makedonsko-balgarski rečnik s kasa gramatika = Bugarsko-makedonski, makedonsko-bugarski rečnik so kratka

Hristova-Simonovska, A. - Štip, Venecija, 2005, 612 p.
4

Golem makedonsko-germanski/ germansko-makedonski rečnik. Großes makedonisch-deutsches/ deutsch-makedonisches Wörterbuch

Rau, P.; Grčeva, R. - Skopje, Magor, 2006, 999 p.
5

Za makedonskiot jazik

Dimitrovski, T. - Skopje, 1978
6

Makedonskij listok

Il'inskij, G.A. - Sankt-Peterburg, 1906
7

Makedonská gramatika

Mareš, F. - Skopje, MANU, 1994, 86 p.
8

Makedonski jazik

Minova-Gurkova, L. - Opole, 1998
9

Makedonskij Jazyk

Ucikova, R. - Skopje, Makedonska kniga, 1985
10

Makedonische Studien

Oblak, V. - Wien, 1896