Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

ID3399
Author(s)Kuraszkiewicz, W.
Title

Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych

Year1963
PublisherPánstwowe wydawnictwo naukowe
PlaceWarszawa
Subject headingsPolnisch; Dialekt
SoundexZ8780; D2542; W8826; W1760; T2482; G4740
Typebook
HoldingsWorldCat
PURLCitation link