Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kuraszkiewicz, W. provides 4 hits
1

Ruskie końcówki -t', -t, zero w formach 3 osoby praes

Kuraszkiewicz, W. - in: Rocznik Slawistyczny (1973) 27-32
2

Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych

Kuraszkiewicz, W. - Warszawa, Pánstwowe wydawnictwo naukowe, 1963
3

Historische Grammatik der polnischen Sprache

Kuraszkiewicz, W. - München, 1981, 200 p.
4

Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich

Lehr-Spławiński, T.; Kuraszkiewicz, W.; Sławski, F. - Warszawa, 1954