Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
221

Bezpieczeństwo Polski (Streszczenie zagajenia wygłoszonego podczas dyskusji u Pani Małgorzaty Bocheńskiej, w salonie 101, w Warszawie w styczniu 1991 r.) (La sécurité de la Pologne)

in: Kultura, 6, 1991, p. 51-61
222

Dział polski w British Library (Czy praca Hanny Świderskiej pójdzie na marne?) (La Section polonaise de la British Library: le travail de H.S. va-t-il être gaspillé?)

K.Z., in: Kultura, 10, 1991, p. 125-29
223

Pytanie (Question)

Orłoś, Kazimierz, in: Kultura, 3, 1991, p. 101-03
224

Pamięć (Mémoire)

Orłoś, Kazimierz, in: Kultura, 3, 1991, p. 67-68
225

Jan Józef Lipski

Bierezin, Jacek, in: Kultura, 12, 1991, p. 131-38
226

Dziedziczny arcystolnik Królestwa Galicji i Lodomerii

Biernacki, Andrzej, in: Kultura, 10, 1991, p. 130-40
227

Polska w oczach czeskich. Rozmowa ze Zdenkiem Sladekiem, Jaroslavem Valentą i J. Vykoukalem (La Pologne vue par les Tchèques)

Blackwood, Lee, in: Kultura, 7-8, 1991, p. 93-106
228

Apel z Mohylowa

Blin, Sławomir Wł., in: Kultura, 9, 1991, p. 67
229

O moralności, etyce i mądrości (De la morale, de l'étique et de la sagesse)

Bocheński, Józef Maria, in: Kultura, 7-8, 1991, p. 131-38
230

Koleiny i manowce prywatyzacji

Boniecki, Jerzy, in: Kultura, 3, 1991, p. 89-96