Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
211

Czytając Zygmunta Hertza «Listy do Czesława Miłosza 1952-1979» (poème)

Piaszczyński, Piotr, in: Kultura, 9, 1993, p. 31-32
212

Wywiad z dr. Keith Swordem (Entretien avec le docteur Keith Sword)

Podhorska, Maria, in: Kultura, 10, 1993, p. 43-55
213

Jak zdynamizować polską gospodarkę? (Comment dynamiser l'économie polonaise)

Polaczek, Stanisław, in: Kultura, 7-8, 1993, p. 122-25
214

Szanse i ryzyka polskiej gospodarki u progu XXI wieku (Opportunités et risques de l'économie polonaise au seuil du XXIe siècle)

Polaczek, Stanisław, in: Kultura, 6, 1993, p. 83-90
215

Polityka pieniężna państwa w latach 1989-1992. Próba oceny (La politique monétaire de la Pologne entre 1989 et 1992. Essai d'évaluation)

Polaczek, Stanisław, in: Kultura, 5, 1993, p. 35-44
216

Szaleństwo władzy i pustynia informacyjna (Folie des gouvernants et désert médiatique)

Polaczek, Stanisław, in: Kultura, 6, 1993, p. 120-22
217

Podłość (Ignominie)

Besançon, Alain, in: Kultura, 1-2, 1990, p. 133
218

Kronika litewska, białoruska i ukraińska (Chronique lituanienne, biélorusse et ukrainienne)

Darski, Józef, in: Kultura, 1-2, 1991, p. 144-49
219

Kronika litewska i białoruska (Chronique lituanienne et biélorusse)

Darski, Józef, in: Kultura, 4, 1991, p. 122-26
220

Wspólnota mniejszości (Rozmowa z przedstawicielami ruchu politycznego mniejszości narodowych w Czechosłowacji «Wspólnota» Stanisławem Gawlikiem i Edwinem Macurą) (La communauté des minorités)

Bakuła, Bogusław; Macura, Edwin, in: Kultura, 7-8, 1991, p. 116-24