Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
181

Widmo Perejasławia

Kulik, Adam W., in: Kultura, 9, 1993, p. 8-11
182

Pomyłka (poème)

Kurowska-Młynarczyk, Joanna, in: Kultura, 11, 1993, p. 46
183

Koszyłowce - powrót (Retour à K.)

Kurski, Jarosław, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 48-54
184

Dziś i jutro polskiego rolnictwa (L'agriculture polonaise: présent et avenir)

Leopold, Antoni, in: Kultura, 12, 1993, p. 59-67
185

Rozpad Jugosławii. Rozmowa z Krzysztofem Talczewskim, autorem francuskiego documentalnego filmu pt. «Geneza wojny» (L'éclatement de la Yougoslavie. Entretien avec K. Talczewski, réalisateur du film documentaire français «Genèse de la guerre»)

Lewandowski, Roman, in: Kultura, 3, 1993, p. 60-68
186

Gdzie jesteś człowieku? (poème)

Lisowski, Krzysztof, in: Kultura, 9, 1993, p. 31
187

Miłosz w Czechach (Milosz en Rép. tchèque)

Machej, Zbigniew, in: Kultura, 9, 1993, p. 128-30
188

Przeciw zbowidrzeniu

Magala, Sławomir, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 172-73
189

Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej. Sprawozdanie z obrad konferencji, Lublin 20-22 X 1992 (Les minorités ethniques et religieuses en Europe centrale et orientale; compte rendu du colloque tenu à Lublin, 20-22 oct. 1992)

in: Kultura, 1-2, 1993, p. 138-40
190

Wizyta u Słoweńców (Visite chez les Slovènes)

Możejko, Edward, in: Kultura, 9, 1993, p. 33-44