Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
151

Maria Wasung (1905-1993)

Hertz, Zofia, in: Kultura, 5, 1995, p. 126-27
152

Sprawa Demidowa (L'affaire Demidow)

Ilski, Zdzisław, in: Kultura, 3, 1993, p. 104-105
153

Mój ślub (Mon mariage)

Iwańska, Alicja, in: Kultura, 6, 1993, p. 137-40
154

Czapski"; "Wieża śmierci w Toronto"; "Pewność (poèmes)

Iwaniuk, Wacław, in: Kultura, 4, 1993, p. 45-47
155

Wiersz dla Pawła Mayewskiego, autora «The journey and the pity» (poème)

Iwaniuk, Wacław, in: Kultura, 3, 1993, p. 46
156

Polskie przedszkole demokracji (L'apprentissage de la démocratie en Pologne)

Micewski, Andrzej, in: Kultura, 7-8, 1993, p. 130-35
157

Koniec etosu, nie «Solidarności»

Micewski, Andrzej, in: Kultura, 9, 1993, p. 3-7
158

Przenica i kąkol

Miciński, Tadeusz, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 55-61
159

Zjazd (Congrès)

Jędrkiewicz, Andrzej, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 45-49
160

Nieznany wiersz Jerzego Pietrkiewicza (Un poème inconnu de J.P.)

Jackiewicz, Mieczysław, in: Kultura, 11, 1993, p. 44-45