Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
131

Palenie listów (poème)

Feliksiak, Jerzy S., in: Kultura, 6, 1993, p. 53-54
132

Konferencja w Lille (Colloque à Lille)

Filipowicz, Mirosław, in: Kultura, 11, 1993, p. 57-59
133

Seans spirytystyczny z Catem (Séance spirite avec Cat)

Florczak, Zbigniew (Pelikan), in: Kultura, 5, 1993, p. 14-26
134

Polski Uniwersytet w Wilnie a rzeczywistość

Folejewski, Zbigniew, in: Kultura, 9, 1993, p. 113-17
135

«Wietrzne miasto» pod znakiem manifestu

Frajlich, Anna, in: Kultura, 4, 1993, p. 144-46
136

Człowiek na wietrze. Z Grigorijem Kanowiczem rozmawia Zbigniew Wł. Fronczek (Entretien avec G. Kanovič)

Fronczek, Zbigniew Wł., in: Kultura, 11, 1993, p. 60-71
137

Kronika norweska (Chronique norvégienne)

Gajowniczek, Paweł, in: Kultura, 1993: 3, p. 161-62; 6, p. 154-56; 12, p.151-53
138

List z Londynu (27) (Lettre de Londres)

Garliński, Józef, in: Kultura, 4, 1993, p. 65-69
139

Tolerancja i fanatyzm (Tolérance et fanatisme)

Gawlikowski, Krzysztof, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 20-28
140

Fundacje - pożyteczne grzesznice (Les fondations, d'utiles pécheresses)

Giełżyński, Wojciech, in: Kultura, 1-2, 1993, p. 202-08