Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Krzyżanowski, Jerzy R. provides 13 hits
1

Kąkolewnica - podlaski Katyń

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Zeszyty Historyczne, 95, 1991, p. 222-29
2

Juliana Krzyżanowskiego listy z Syberii (W stulecie urodzin) (Lettres de Sibérie de J.K.)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Zeszyty Historyczne, 102, 1992, p. 121-55
3

O literaturze emigracyjnej w kraju" (Emigré literature in Poland)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Pamiętnik literacki, 94, 19, p. 89-92
4

To nie sztuka zrobic KUK-a

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Zeszyty Historyczne, 110, 1994, p. 168-77
5

U Szarugi. Partyzancka opowieść

Krzyżanowski, Jerzy R., Lublin, Norbertinum, 1995, 326 p., ill
6

«Pamiętnik Literacki» - próba bilansu (PL: A preliminary balance sheet)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Pamiętnik literacki, 20, 1995, p. 47-52
7

Jak robiliśmy Encyklopedię

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Zeszyty Historyczne, 124, 1998, p. 179-95
8

Trylogia W.S. Kuniczaka (Kuniczak's trilogy, in translation of Sienkiewicz)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Pamiętnik Literacki, 22, 1997, p. 63-71
9

Największy z emigrantów (The greatest emigre)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Pamiętnik Literacki, 23, 1998, p. 9-14
10

Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem" (American encounters with Sienkiewicz)

Krzyżanowski, Jerzy R., in: Pamiętnik Literacki, 24, 1999, p. 59-67