Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for zkoušky maturitní provides 76 hits
1

Nová podoba maturity z českého jazyka

Rysová, Květa, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 271-274
2

Maturitní zkouška 2011

Soukal, Josef; Skalská, Iveta, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 1, 2011-12, s. 29-42
3

Studenti: český jazyk byl spíš o logice

Kubálková, Pavla, in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 12.10.2010
4

Co najdeme pod kamenem

Botlík, Oldřich, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 128, 2016, s. 10., 1.6.2016
5

Maturitní otázky z angličtiny. 2., uprav. vyd

Třebíč 1996
6

Maturitní otázky z českého jazyka. 25 podrobně zpracovaných témat

Třebíč 1997
7

Maturitní otázky z angličtiny. 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka včetně jejich českého překladu. 3., uprav. vyd

Třebíč 1998
8

Maturitní otázky z němčiny. 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu. 3., uprav. vyd

Třebíč 1998
9

Maturitní otázky z češtiny. 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček

Třebíč 1998
10

Maturitní témata v němčině. 25 Konversationsthemen

Horstmann, Gerhard; Kaier, Andrea Plzeň 1998