Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for verš sylabický provides 8 hits
1

Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané

Dobiáš, Dalibor, in: Tschechisch bis 1775 - historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? [Tsch] : Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense, 12. November 2010, München, Sagner ; 2012, s. 111-124.
2

Prozodické základy novodobého českého verše

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 52, č. 6, 2004, s. 751-773
3

František Ladislav Čelakovský a obrozenský sylabizující verš

Červenka, Miroslav, in: Růže stolistá : F. L. Čelakovský 1799-1999. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Strakonice, Muzeum středního Pootaví 1999, s. 64-69
4

Kapitoly o českém verši

Červenka, Miroslav K vyd. připrav. Sgallová, Květa Praha 2006
5

Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Červenka, Miroslav, in: Otázky českého kánonu : Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1, Praha, ÚČL AV ČR 2006, s. 283-298
6

Tři poznámky k Dobrovského Prozodiím

Červenka, Miroslav, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 4, 2003, s. 269-275
7

Z večerní školy versologie 3. Polymetrie. Metrika překladu

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa Red. Lehár, Jan Praha 1995
8

Úvod do teorie verše

Kolár, Robert; Plecháč, Petr; Říha, Jakub Praha 2013