Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for teorie komunikace provides 81 hits
1

K nekotorym problemam teorii jazykovoj kommunikacii

Kraus, Jiří; Doležel, Lubomír; Průcha, Jan, in: Russkij jazyk za rubežom, č. 1, 1968, s. 14-21
2

Expression. Communication

Vanoye, Francis Paris 1990
3

Biznes-kommunikacija v terminologii rečevoj kommunikacii

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 75-80.
4

Mediální komunikace a potřeba rozvíjení mediální gramotnosti

Sochorová, Dagmar, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 220-228
5

Teorie komunikace

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 61-64
6

The follow-up interview

Neustupný, Jiří V., in: Japanese Studies Association of Australia Newsletter, 10, č. 2, 1990, s. 31-34
7

Rozvíjanie komunikačných schopností v malých skupinách

Čepelová, Anna, in: Acta Academica Karviniensis, č. 2, 1999, s. 14-21
8

Ke komplexnosti teorie jazykové komunikace

Kraus, Jiří; Průcha, Jan, in: Zpravodaj pro útvary vědec. informací, č. 2, 1966, s. 25-32
9

Jazykovyje bar'jery v delovom obščenii

Vavrečka, Mojmír, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 119-122.
10

Koloběh života? Lingua et communicatio inter scientiam et educationem

Lepilová, Květuše, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 87-97.