Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for syntéza difonová provides 6 hits
1

Modelling emphatic prominence in TTS

Palková, Zdena, in: Speech Processing [7] : 7th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 8th-10th September 1997. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1997, s. 26-28
2

Czech diphone synthesis with the new diphone inventory

Horák, Petr; Ptáček, Miroslav, in: Speech Processing [7] : 7th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 8th-10th September 1997. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1997, s. 35-36
3

Current situation in the research of automatic generation of the prosodic features with the diphone synthesis of spoken Czech

Janota, Přemysl; Dohalská, Marie; Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Phonetica Pragensia, 8, 1995, s. 33-58
4

Diphone voice synthesis using fast fourier transformation

Žižkovský, Pavel; Slavík, Pavel, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 333-338
5

Modelling prosody in TTS diphone synthesis in Czech

Palková, Zdena; Ptáček, Miroslav, in: Speech Processing : Selected Topics from the Czech-German Workshops, Frankfurt a. Main, Hector ; 1997, s. 59-77
6

Prozodická stavba češtiny jako předmět aktuálního výzkumu

Palková, Zdena, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 56-62