Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styly věkové provides 46 hits
1

Vyjadřování příslušníků nejstarších generací jako specifický "věkový styl"

Hoffmannová, Jana, in: Stil, 1, 2002, s. 173-180
2

Einige Stereotype in der Ausdrucksweise der ältesten Tschechen

Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana, in: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache : Die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003, Frankfurt a. Main, Lang ; 2005, s. 669-679
3

K specifickým rysům komunikace osob postižených Alzheimerovou chorobou

Zeman, Jiří, in: Style konwersacyjne, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 2006, s. 110-115.
4

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej

Red. naukowa Balowski, Mieczysław Poznań 2012
5

Międzynarodowa konferencja naukowa Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej, Racibórz 1-2.09.2011 r

Maksym-Benczew, Joanna, in: Bohemistyka, 11, č. 4, 2011, s. 317-323
6

Läden und ihre Kunden in der Kommunikation der Generationen

Müllerová, Olga; Hoffmannová, Jana, in: Wiener slawistischer Almanach, č. 66 (Sonderband), 2007, s. 207-221
7

Verbální strukturace Hradce Králové ve vyprávění nejstarší generace

Zeman, Jiří, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 37-42
8

Výzkum mluvených projevů - (stále ještě) lingvistická periferie?

Hoffmannová, Jana, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 214-221
9

Ke komunikaci nejstarší generace

Zeman, Jiří, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 105-108.
10

Blahosklonný komunikační styl

Zeman, Jiří, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 493-499