Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for stylistika funkční provides 23 hits
1

Pojmy funkční stylistiky a jejich vztahy

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 26, č. 3-4, 1989, s. 116
2

Systematizace základních pojmů české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 116-128
3Nekvapil, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 278-284
4

Funkční stylová oblast administrativní

Čechová, Marie, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 115-120
5

Základní pojmy funkční stylistiky a pokus o jejich usouvztažnění

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 25, č. 3-4, 1988, s. 113-114
6

Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 26-58
7

Pojetí stylu u pražských strukturalistů

Jelínek, Milan, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 209-216
8

K narozeninám Miroslava Červenky

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 4, 2002, s. 316-319
9

Slovenská inspirace české stylistiky

Krčmová, Marie, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
10

Termín registr v soustavě pojmů sociolingvistiky a funkční stylistiky

Mrázková, Kamila, in: Registre jazyka a jazykovedy (1) [RegJ 1] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 102-108.