Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styl hovorový provides 6 hits
1

Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami

Hoffmannová, Jana Neščimenko, Galina P., in: Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti : Etnokul'turnaja i etnojazykovaja situacija - Jazykovyj menedžment -Jazykovaja politika / Kniga 3, Moskva, Izdat. Dom JaSK 2017, s. 94-108
2

"Malá slova" a jejich podíl na stylu mluvených projevů

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 26, 2017, s. 155-170
3

Text jako zápas i dialog

Lepilová, Květuše, in: Klíčové problémy současné slavistiky, Brno, Česká asociace slavistů 2017, s. 103-110
4

Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka

Nedomová, Zdeňka Ostrava 2010
5

Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka

Nedomová, Zdeňka Ostrava 2010
6

Styl mediálních dialogů

Čmejrková, Světla; Havlík, Martin; Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří Praha 2013