Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for srbocharvátština provides 165 hits
1

Novi časopis za srpski jezik

Derić, Gordana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 250-252
2

Alterniranje pridjeva i priloga u nekim ustaljenim sintagmama misalnih tekstova 14. i 15. stoljeća

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 19, 1993, s. 127-135
3

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Moguš, Milan Zagreb 1993
4

Tvorbeni modeli imena blizanaca u Vojvodini

Ladjević, Milica Novi Sad 1987
5

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864)

Kvapil, Miroslav, in: Bohemo-serbica. Bohemo-croatica : Soubor statí doplněný bibliografií autora za léta 1955-1994, Praha, Euroslavica ; 1995, s. 13-17
6

Iz srpsko-hrvatske fitonimije (1): rmanj

Dokić, Maja R., in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 73-85.
7

Češki u svakoj prilici za svakoga. Praktični priručnik - 4500 reči i izraza

Kubešová, Branka Praha 1996
8

Učebnice srbocharvátštiny 3

Tondlová, Milica; Maričič, Marina Praha 1992
9

Naša prezimena

Šimunović, Petar Zagreb 1985
10

Rečnik ličnih imena kod Srba

Grković, Milica Beograd 1977