Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for souvětí podřadná provides 17 hits
1

K prohloubenějšímu rozboru souvětných vztahů

Daneš, František, in: Slavica Pragensia, 21 (1978), 1983, s. 153-160
2

Služebnyje sredstva v istorii sintaksičeskogo stroja russkogo jazyka XI-XVII vv. Složnopodčinennoje predloženije

Preobraženskaja, M.N. Moskva 1991
3

Suščnost' i naznačenije osložnennogo predloženija v russkom jazyke

Manajenko, G. N., in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 19-28
4

Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen

Hüttl-Folter, Gerta Wien 1996
5

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
6

K některým transformacím podřadného složitého souvětí

Štěpán, Josef, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 16-20
7

Sentential Complementation and Truth

Bogusławski, Andrzej, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 317-331
8

K problematice klasifikace podřadného souvětí v současných mluvnicích ruštiny a češtiny

Žaža, Stanislav, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 96-101
9

Konstrukce weil a sloveso ve druhé pozici v současné němčině

Nový, Jiří, in: Cizí jazyky, 41, č. 5-6, 1997-98, s. 82-84, něm
10

Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných podřadících spojovacích výrazů)

Štěpán, Josef, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1043-1080