Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sociolingvistika variační provides 5 hits
1

Sociálně motivované variování výslovnosti cizích slov

Havlík, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 2, 2016, s. 157-173
2

Sociolinguistic variation in loanword pronunciation in Czech

Havlík, Martin; Wilson, James, in: The Slavonic and East European Review, 95, č. 2, 2017, s. 181-220
3

Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila; Veroňková, Jitka, in: Slovo a slovesnost, 77, č. 2, 2016, s. 143-154
4

Projevy a vnímání variantnosti v současné české jazykové situaci

Svobodová, Jana, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe 2 : Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11.-13. 4. 2016), Bratislava, Veda 2017, s. 169-179
5

Protetické v- v češtině

Chromý, Jan Praha 2017