Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slang počítačový provides 12 hits
1

Počítačový slang

Koblížek, Vladimír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
2

Jazyk vo svete počítačov

Klincková, Jana, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 77-82.
3

Realtimeoví klikači a kovaní stratégové (jazyková tvořivost v mluvě hráčů počítačových her)

Volná, Kristina, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 35-37
4

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
5

Počítačový slang

Lišková, Michaela, in: Studentská vědecká konference 2004, Praha, PF UK ; 2004, s. 322-330
6

Lexiko-semantičeskij sinkretizm na materiale russkogo i češskogo komp'juternogo žargona

Cagašová, Oxana, in: Slované: souznění a konflikty, Praha, Červený Kostelec, FF UK, Mervart 2016, s. 33-41
7

"HELLo maniax!"

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 123-125
8

K tvoření slov v počítačovém slangu

Lišková, Michaela, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 63-67
9

Některé komunikační a mluvnické aspekty počítačového slangu

Lišková, Michaela, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 46-52
10

K nekotorym prijemam obrazovanija kompjuternogo žargona

Vobořil, Ladislav, in: Rossica Olomucensia, 50, č. 2, 2011, s. 121-126