Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for skripta VŠ provides 763 hits
1

Klady a zápory vysokoškolských skript

Hubáček, Jaroslav, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 50-53.
2

Dialog a jeho uplatnění při výstavbě textu vysokoškolských učebnic

Machová, Svatava, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 197-200
3

K produkci učebního textu pro vysokoškoláky

Nebeská, Iva, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 207-209
4

Dvě poznámky k pragmatice vysokoškolských skript

Švehlová, Milena, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 225-228
5

Problematika vztahu syntaktické analýzy a pojetí učebního textu (z hlediska vysokoškolské výuky syntaxe)

Trösterová, Zdeňka, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 229-231
6

Cvičebnice základů jazykovědy pro ruštináře

Šperlová, Miroslava Plzeň 1995
7

Cvičení z německé gramatiky pro pokročilé

Doležal, Jiří; Šimečková, Alena Jinočany 1992
8

Fonetika francouzštiny

Dohalská, Marie; Schulzová, Olga Praha 1992
9

Russkaja frazeologija dlja čechov

Mokijenko, Valerij M.; Stěpanova, Ludmila; Malinski, T. Olomouc 1995
10

Morfologie ruštiny. 1

Zprac. Adamec, Přemysl Brno 1996