Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for skripta VŠ provides 763 hits
1

Klady a zápory vysokoškolských skript

Hubáček, Jaroslav, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 50-53.
2

K produkci učebního textu pro vysokoškoláky

Nebeská, Iva, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 207-209
3

Cvičebnice základů jazykovědy pro ruštináře

Šperlová, Miroslava Plzeň 1995
4

Supplement to English course. Díl 3

Kasíková, Stanislava; Opatrná, Renáta; Jilemnická, Libuše Praha 1995
5

Supplement to English course. Díl 1

Kasíková, Stanislava; Horká, Hana; Valentová, Hana Praha 1995
6

Esercizi di grammatica italiana

Fábián, Zsuzsanna; Vig, István Budapest 1993
7

Supplement to English course. 3 sv

Kasíková, Stanislava; Opatrná, Renáta; Jilemnická, Libuše Praha 1995
8

Učebnice slovenského jazyka

Chudková, Jiřina Plzeň 1992
9

Supplement to English course. Díl 2

Kasíková, Stanislava Praha 1995
10

English for beginners

Ramadanová, Jitka; Holubová, Radmila Plzeň 1995