Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sémaziologie provides 13 hits
1

Perspektivy české lexikologie a sémaziologie

Filipec, Josef, in: Informační bulletin pro otázky jazykovědné, č. 3, 1962, s. 24-35
2

Semaziologicko-onomaziologická derivace jako úsek lexikologie

Filipec, Josef, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 2, č. 2, 1983, s. 12-13
3

O semasiologičeskich issledovanijach V. I. Šerclja (1843-1906)

Chramov, Jurij, in: Slavia, 75, č. 4, 2006, s. 401-406
4

La typologie lexicale - une typologie partielle. (Les problèmes d'onomasiologie et de sémasiologie)

Straková, Vlasta, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1996, s. 285-292
5

Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty)

Vodrážková, Veronika, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 51-60
6

Česká lexikologie

Filipec, Josef; Čermák, František Praha 1985
7

Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska

Blanár, Vincent Bratislava 1993
8

Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky českého lexika

Mravinacová, Jitka, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 126-132
9

O metodách etymologické práce

Havlová, Eva, in: Methods of Etymological Practice, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 11-66
10

[ Diskusní příspěvek k ref. M. Dokulila a J. Kuchaře: K osnovnym voprosam slovoobrazovatel'noj sistemy slavjanskich jazykov.]

Filipec, Josef, in: Slavjanska filologija 7 : Ezikoznanie, Sofija, Izd. NA BAN ; 1965, s. 364-366