Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rejstříky provides 11 hits
1

Index to the volumes 61-70

in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 71, 1999, s. 67-73
2

Rejstříky v etymologických slovnících

Janyšková, Ilona, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 105-111
3

Namenforschung

Hrsg. von Eichler, Ernst Berlin 1996
4

Namenforschung

Hrsg. von Eichler, Ernst Berlin 1996
5

Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Registerband

Hrsg. von Rothe, Hans Köln 1998
6

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru

Fejtová, Olga Praha 2014
7

Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae condidit Gustavus Friedrich. Tomi III fasciculus quartus. Index nominum et glossarium inde ab anno MCXXXI usque ad annum MCCXL

Ed. Bistřický, Jan Olomouc 2002
8

Bibliografie české lingvistiky 1961-1963. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. Sv. 3: Rejstříky

Nováková, Marie Pro tisk připrav. a red. Nováková, Marie Praha 2004
9

Úvaha a komentář k rejstříkům regestové edice doby Václava IV

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 56, č. 2, 2006, s. 103-117
10

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Sv. 3. Historický komentář. Rejstřík

Bláhová, Marie Praha 1995