Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for prostředky lexikální provides 46 hits
1

Lexikální přístup k osobnosti 1. Historický přehled taxonomických výzkumů

Hřebíčková, Martina, in: Čs. psychologie, 37, č. 5, 1993, s. 455-468
2

Lexikální přístup k osobnosti 3. Ověřování "Big Five"

Čermák, Ivo; Hřebíčková, Martina; Osecká, Lída, in: Československá psychologie, 38, č. 1, 1994, s. 43-52
3

Jazyk a sociální percepce. Vliv lexikálních prostředků na vnímání významu interpersonálního chování

Hřebíčková, Martina; Řehulková, Oliva; Osecká, Lída; Blatný, Marek, in: Československá psychologie, 36, č. 3, 1992, s. 267-277
4

Judging others according to yourself: 1. Attribution of interpersonal qualities in relation to lexical categories

Osecká, Lída; Čermák, Ivo; Řehulková, Oliva; Hřebíčková, Martina; Blatný, Marek, in: Studia psychologica (Bratislava), 34, č. 4-5, 1992, s. 393-398
5

The lexical approach to personality: constructing the list of Czech personality descriptive terms

Hřebíčková, Martina, in: Studia Psychologica (Bratislava), 35, č. 4-5, 1993, s. 359-361
6

Sémantika možnosti a nutnosti v staroslověnštině

Pallasová, Eva, in: Slavia, 60, č. 3, 1991, s. 264-274
7

Jazyk a osobnost. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti

Hřebíčková, Martina Brno 1997
8

Přání a přací věty

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 54-57
9

Lexikální přístup k osobnosti 2. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti založená na analýze lexika

Hřebíčková, Martina; Čermák, Ivo; Osecká, Lída, in: Čs. psychologie, 37, č. 6, 1993, s. 491-500
10

Lexikální přístup k osobnosti 4. Seznamy termínů popisujících osobnost

Hřebíčková, Martina, in: Československá psychologie, 38, č. 6, 1994, s. 516-525