Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for pravopis bratrský provides 5 hits
1

Vývinové tendencie v pravopise v 1. polovici 19. storočia

Muziková, Katarína, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3 [JazKomS 3] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 8.-9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2011, s. 295-304.
2

Vývoj českého pravopisu

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 102-111
3

K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

Muziková, Katarína, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 413-430.
4

Argumentace reformátorů českého pravopisu v letech 1780-1850

Berger, Tilman, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 343-359.
5

Tzv. bratrský pravopis

Kosek, Pavel, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 102-115