Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for práce rigorózní provides 15 hits
1

Kapitoly o posesivitě

Bednaříková, Božena Olomouc 1998
2

Historismy v češtině

Novák, Vladimír Praha 2006
3

Výuka syntaxe na měšťanských školách v první polovině 20. století

Novotná, Alena Praha 2005
4

K aplikaci glottochronologie na (nejen) indoevropské jazyky

Novotná, Petra Brno 2008
5

Přehled a analýza učebnic českého jazyka pro gymnázia a SOŠ (od r. 1918 do současnosti)

Chvátalová, H. Praha 2007
6

Komparativní analýza jazykové a komunikační kompetence v psaných komunikátech u studentů 4. ročníku SŠ. Hodnocení maturitních slohových prací ve vztahu k jejich jazykové úrovni

Holubová, Petra Praha 2015
7

Neverbální elementy v televizních politických pořadech

Meca, Viktor Praha 2002
8

Volba lexikálních prostředků ve španělštině ze sémanticko-stylistické perspektivy

Petrík, Daniel Praha 2011
9

Komplexní stylistický rozbor Zeyerovy legendy Inultus z knihy Tři legendy o krucifixu

Schacherl, Martin Brno 2001
10

Francouzské výpůjčky v češtině. Díl 1, 2

Říhová, Adéla Praha 2003